Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2013

bany
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viaromantycznosc romantycznosc
bany
Jak by to było wstawać o świcie, schodzić do kuchni i przygotowywać ten aromatyczny napar dla kogoś, kto naprawdę się liczy, dla kogoś, kto śpi w twoim łóżku, czekając, aż obudzi go pieszczota czy pocałunek? Jak by to było stanąć na dworze z filiżanką parującej kawy w ręku i patrzeć,  jak budzi się dzień?
— Anne Bishop, Sebastian
bany
potrzebuję jakiegoś powiewu świeżości w swoim życiu. 
bany
bany

December 03 2013

bany
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadol-blathanna dol-blathanna
bany
8082 ea7c
Reposted fromhollowhd hollowhd viadol-blathanna dol-blathanna
bany
9562 9b7c
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viameovv meovv
bany
3296 014f 500
Reposted fromstylte stylte viadol-blathanna dol-blathanna
bany
Nie wytrzymam. Jestem taką uczuciową sierotką, że potrzebuję kogoś obok, kto mnie pogłaska i minimum cztery razy w ciągu dnia powie, że jestem ważna. Każdy atom, z którego jestem zbudowana, zawiera pierwiastki skumulowanych kompleksów i dlatego muszę wiedzieć, że ktoś mnie lubi, lubi tego potworka we mnie i tego paskudnego zmieniacza nastrojów, który we mnie siedzi i sprytnie przełącza kanały.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viacytaty cytaty
bany
bany
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata...

Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viashampain shampain
bany
 Największa krzywda jaką możesz sobie zrobić: przywiązać się do kogoś.
Reposted fromimyours imyours viaromantycznosc romantycznosc
bany

Być szczęśliwym w związku?
W związku z czym?

Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzony dzony
bany
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Bolesław Prus
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaiamnotarobot iamnotarobot
bany
musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
bany
3465 3f33
bany
3459 e7a5
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viameovv meovv

October 13 2013

bany
- Jestem przerażona.
- A czego się boisz?
- Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.
Reposted fromtuptucha tuptucha viavesania vesania
bany
Grunt to nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, chciałbyś to zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— nie mogę Cię mieć jak dawniej.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamajj majj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl