Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

bany
7300 569f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasmoothhhh smoothhhh
1361 1595
Reposted fromsunlight sunlight viakoralina koralina
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viakoralina koralina
Please be careful with me. Sometimes I just get sad and I don’t know why. I’m sorry.
— (via bl-ossomed)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasaureus saureus
bany
bany
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaineednow ineednow

May 10 2014

bany
0587 a519 500
Reposted frombetiiboo betiiboo viabutterbeer butterbeer
9875 58c0 500
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaankaottak94 ankaottak94
bany
Spójrz w lustro. Co widzisz? Ja Ci powiem co powinnaś. Powinnaś widzieć dziewczynę, przed którą świat stoi otworem, która nie boi się walczyć o swoje pragnienia, i która każdego dnia smaruje chleb marzeniami. Twoim odbiciem powinien być ktoś kto się nie poddaje, dla kogo słowa "nie da się", to tylko "wymaga więcej czasu". Uwierz, ten obraz zmarnowanego człowieka nie powinien być Tobą.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaxannabelle xannabelle
bany
9609 acb4
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaxannabelle xannabelle
bany
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viadzony dzony

April 10 2014

bany
9772 7f7c
Reposted fromnazarena nazarena viaune-raconteuse une-raconteuse
bany
1257 f904
bany
Ile bym dała, by móc zamknąć się z Tobą w małym drewnianym domku daleko od wszystkich ludzi, zmartwień, tragedii i smutków. Jedli byśmy śniadania, czytali książki, słuchali muzyki, oglądalibyśmy filmy i pili wino. I żyli jak w bajce.
I nie wiedziałabym o tych wszystkich smutnych i strasznych rzeczach dookoła i byłabym najszczęśliwsza pod słońcem. 
— Dużo bym dała.
Reposted fromalmostlover almostlover viacynamon cynamon
bany
bany
Ale nawet w jej śmiechu czegoś brakowało. Nigdy nie wydawała się prawdziwie szczęśliwa; zdawało się, że żyje, nieustannie czekając na coś innego. 
— Cecelia Ahern
Reposted frompesy pesy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2014 955f
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaelskede elskede
bany
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSayid Sayid
bany
6911 a024 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl